Pesquisar este blog

segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

Yukio Mishima...Yukio Mishima (三島 由紀夫, Mishima Yukio) was the pen name of Kimitake Hiraoka (平岡 公威, Hiraoka Kimitake, January 14, 1925 – November 25, 1970)